Guldhumle, Humulus lupulus aureus Klängväxter,

...både vedartade och örtartade.

Ett begränsat urval klängväxter kommer att finnas under säsongen.
Sidan uppdateras senare med sortiment.