Magnoliaarter

Urvalet arter som kan odlas hos oss är ganska begränsat. Många arter är dock både beprövade, rikblommande och härdiga och kan vara ett säkert kort. Arter kan också vara elegantare än många storblommiga hybrider.
Arterna spänner från de småvuxna stjärmagnoliorna som ofta inte blir högre än drygt en meter till de exotiska storbladiga trädmagnoliorna.