Odling

Placering
En idealisk plats för en magnolia vore en öppen, lugn plats med mycket sol, med silad skugga från höga träd undan den hetaste middagssolen. Få trädgårdar kan erbjuda sådana valmöjligheter och man får försöka med de utrymme som finns. Man bör dock undvika den djupaste skuggan eftersom plantorna blir rangliga och blommar dåligt eller inte alls.
Stekhett solgass kan sveda bladen och kräver bra tillgång på fukt. Det kan också medföra vinterskador.
Stark blåst kan knäcka grenar och skada späda blad eller blommor. Det medför också sämre växt och vinterhärdighet.
Platser utsatta för första eller sista frosten bör undvikas.

Magnolia tripetala x wieseneri, en ej namngiven, storbladig hybrid med väldoftande blommor på försommaren

Förutom hänsyn til sol, skugga, blåst och andra odlingsförhållanden bör placeringen göras med tanke på deras storlek efter några år. Man bör helst undvika att flytta Magnolior. Med tanke på deras känslig rötter bör man inte plantera Magnolior så att man går eller kör med gräsklippare över rotområdet.
Magnolior trivs med samma odlingsförhållanden som t ex Rhododendron och många skogsväxter, liljor andra perenner och kan gärna sättas i samplantering med dem. Tänk dock på att många av de växter som rekommenderas som sällskap har kraftiga rötter eller behöver grävas upp emellanåt och risken för skador på magnolians rötter är stor. Det bästa är att hålla rotområdet fritt från andra växter, åtmindstone tills Magnolian vuxit till sig. Mindre växter med grunda rotsystem som t ex vitsippor, hasselört och vintergröna kan man dock plantera utan risk.

Vattning
Magnolior vill ha mycket fukt och man bör hålla jorden jämnt fuktig tills plantan etablerat sig. Även äldre plantor vill ha mycket fukt, men de är mycket mindre känsliga med sina större rotsystem, bara de står i en bra jord.
Vattna med tempererat vatten. Magnolior är som tomater och gurka: om de vattnas med kallt vatten stannar de av i växten och det kan nog vara förklaringen till många plantor som inte vill ta sig. Tänk på att vatten från kranen kanske bara är 7-8 grader och plantan blir chockad om den vattnas med så kallt vatten. Vattna helst med vatten från en regnvattenstunna. Ett tips kan annars vara att ha en hink eller vattenkanna med vatten stående vid den nyplanterade Magnolian och fylla den när man vattnat så att vattnet är tempererat till nästa gång.
Tänk också på att vattnet i en slang som legat på gräsmattan i solen är hett och det vattnet skållar rötterna i stället! Det tar död på vilken planta som helst.

Gödning
Magnolior vill ha mycket näring. Det bästa är om de får den i form av en bra, mullrik jord som man toppdressar när plantan blir äldre. Tillskottet bör ges i form av kompostjord, välbrunnen gödsel eller blandningar som t ex chrysan eller flytande trädgårdsgödning. Algomin och andra gödningar som höjer Ph-värdet är inte lämliga.
Överdriven gödning ger kanske en kraftig tillväxt men det innebär ofta en tillbakafrysing eftersom tillväxten inte mognar av ordentligt på hösten. Överdriven gödsling medför också minskad blomning och minskad motståndskraft mot sjukdomar.

Beskäring
Det brukar sägas att Magnolior inte skall beskäras, men man bör dels strukturbeskära unga plantor och en del översyn kan behövas även av äldre träd. (Dock inte så hårt som på bilden t.h. Bilden är inte från min trädgård!)
Man skall kanske inte göra någon omfattande beskäring av en ny planta, men under de första åren bör man styra så att busken eller trädet får en bra struktur. Många plantor i handeln kan vara ganska väl förgrenade även om det är en sort som skall bli ett träd så småningom. Om man vill att det skall bli ett träd bör man försöka ta bort konkurrerande grenar från basen så att man helst får en huvudstam. Om det inte är buskiga sorter så bör det vara högst två, möjligen tre huvudstammar. Buskiga sorter som t ex M. stellata, M. sieboldii och de s.k. Flickmagnoliorna kan man låta växa fritt om man vill eller möjligen glesa ur lite grand. Grenar som växer åt fel håll, skaver emot eller korsar varandra bör man alltid ta bort. Ofta är nya plantor buskiga med flera grenar från basen, men om den unga plantan är ett s.k. spö, dvs bara ett rakt skott med möjligen några sidogrenar, behöver man oftast inte göra någon beskäring om man vill ha en trädform.

Äldre träd och buskar mår bra av att man emellanåt rensar bort tunna, svagare grenar inne i trädkronan eller busken. De blommar ändå knappast och trädet kan fokusera sin energi på tillväxt och knoppsättning ute i ljuset. Man kan även ta bort grenar som växer åt fel håll och hjälpa plantan att få en vacker form.

Beskäring gör man bäst under växtsäsongen, från det att bladen har utvecklats till det att tillväxten börjar stanna av och vinterknoppar bildas, (juni-sept). Det går även att göra begränsad beskäring under vintern, men risken är större för intorkning och växtsäsongen är bäst. Undvik all beskäring under tiden som saven stiger då det är risk för blödning och intorkning. Lämna aldrig stumpar utan skär/klipp nära grenklykan eller närmaste bladfäste/knopp.