Perenner K-Q


Leucojum vernum (55kr)

Snöklocka, klosterlilja
Stora vita klockor, ofta två per stängel, med gröngula spetsar. Liknar snödroppar men större och blommar senare på våren.
En lundväxt som uppskattar att växa i mullrik, gärna kalkhaltig jord under träd eller buskar. Kan förvildas i lämplig miljö, men sprider sig endast långsamt med frö.
15-25cm.
*

Lychnis flos-cuculi (55kr)

Gökblomster Dubbla former av vårt inhemska gökblomster. Blommar under lång tid på sommaren i fuktighetshållande rabatt i sol-halvskugga. Härdig och lättodlad. 30-40cm.
'Petit Jenny' vit dubbel
'Petit Henry' rosa dubbel
*

Persicaria runcinata 'Purple Fantasy' (65kr)

Drakpilört Bildar frodiga tuvor med vackert mönstrade blad. Får senare även små runda rosa blommor. Trivs i näringsrik, inte för torr jord i sol-halvskugga tillsammans med t ex Hostor eller andra frodiga växter. Kan behöva vintertäckas i kallare odlingszoner. Fungerar även utmärkt att odla i större krukor eller urnor.
30-40cm.
*

Podohyllum versipelle (180kr)

Fotblad Ett kinesiskt fotblad med flikiga, läderartade blad på stadiga stänglar.
Växer med tjocka, krypande rotstockar och bildar så småningom imponerande ruggar som ger ett verkligt exotiskt , nästan tropiskt intryck.
Odlas för de dekorativa bladens skull och de mörkt vinröda blommorna döljs under bladen.
Fuktig, mullrik jord.

50-80cm.
*

Oxalis depressa (inops) (45kr)
Oxalis enneaphylla alba (65kr)
Oxalis enneaphylla ´Fairytale´ (65kr)
Oxalis enneaphylla ´Patagonica´ (65kr)
Oxalis laciniata (75kr)

Sandoxalis/Klippoxalis/Krusoxalis Dekorativa grågröna blad i låga rosetter och rikligt med förhållandevis stora blommor under lång tid på försommaren och ofta sporadiskt senare under säsongen. En växt för soligt och väldränerat läge i stenpartiet, gärna sandig eller grusig jord. Kan vissna ned under torra perioder för att sedan återkomma.
5cm.
*