Härdighet

Också för Rhododendron gäller att det att även yttre faktorer påverkar härdigheten. Det är inte bara sortens inneboende egenskaper som spelar roll.

För att underlätta övervintringen bör man försöka minimera vintersolens och vindens stressande påverkan och underlätta för plantorna att ta upp vatten. För att undvika solen kan man välja en plats i trädgården dit den lågt stående vintersolen inte når, men som inte är för skuggig under sommaren då plantorna behöver ljus för att bli täta och blomma bra. Kan man inte uppnå det kan man skugga med säckväv, granris eller någonting annat luftigt.

Jorden bör vara väldränerad, lätt och luftig och gärna innehålla mycket sand. Det gör att den inte fryser så fort på hösten och den tinar tidigt på våren. Täck även gärna med lite torra löv för att isolera och ta bort dem på våren så att jorden kan töa. Enbart torv som planteringssubstrat tenderar att bli en solid isklump på vintern och tar väldigt lång tid att töa på våren med resultat att plantorna inte kan ta upp vatten. Av samma anledning bör man undvika att vattna alltför rikligt på hösten, som man ofta ser rekommenderat. Visserligen bör plantorna ha bra tillgång på vatten och inte vara uttorkade redan innan vintern, men en genomblöt jord som snabbt fryser till is kan plantorna ändå inte ta upp något vatten ur.

Man bör undvika platser där den första och sista frosten brukar uppträda. Den första frosten på hösten kan skada skott och blomanlag som inte hunnit mogna av. Samma sak händer med sen frost på våren om knopparna redan har hunnit börja svälla. Det senare resulterar i svartnade blomknoppar, missbildade blad och till och med skott. I värsta fall drabbas plantan av barksprängning, dvs saven fryser under barken och den sprängs loss från stammen. Det senare innebär att drabbade grenar och ofta hela plantar dör.

Även för Rhododendron gäller att friska, väletablerade plantor är betydligt härdigare och tåligare än nyplanterade. Det kan löna sig att ge nya plantor lite extra omvårdnad och kanske vintertäckning tills de etablerat sig.