Odling

Placering
Den bästa platsen för Rhododendron är en ljus, vindskyddad plats i fuktighetshållande jord undan vintersolen. De mer storbladiga sorterna kan oftast placeras i lätt skugga medan de små och kompakta sorterna behöver så mycket ljus de kan få för att hålla sig kompakta och blomma bra.

Ofta blir bladverket vackrare i lätt skugga medan växtsätt och blomrikedom gynnas av sol. Indumenterade sorter får ett vackrare indument i lätt skugga.

Den ideala platsen kan vara svår att hitta och styrs i slutändan oftast av vilka möjligheter som finns tillgängliga i trädgården. Resultatet blir med lite omvårdnad ofta bra ändå, även om man inte kunnat erbjuda den ideala platsen.

Gör hellre en särskild rhododendronbädd än att placera ut plantor i rabatter och i gräsmattan. Rhododendron trivs tillsammans och i en rhododendronplantering får man ett bra mikroklimat. Jorden skuggas av bladverket och håller sig sval och fuktig och plantorna slipper konkurrens från andra växter med kraftiga rotsystem.

Undvik att sätta Rhododendron intill husväggen som oftast är en torr och blåsig plats. Risken är också att snöras från taket knäcker plantorna.

Vattning
Rhododendron vill ha en jämn fuktighet i jorden och i synnerhet under blomning och när de växer bör man se till att jorden hålls fuktig. Torka förstör blomningen och späda skott blir förkrympta eller vissnar. Etablerade plantor med väl utbredda rotsystem kan klara torka under andra perioder ganska bra om man inte har möjlighet att vattna. De återhämtar sig snabbt bara de inte blivit helt uttorkade.

Nyplanterade plantor bör man passa noga med vattning eftersom den kompakta rotklumen är svår att få blöt igen om den torkat ut. Gör en vall av jord runt rotklumpen som håller kvar vattnet tills det trängt ned, annars rinner det lätt undan och klumpen är fortfarande lika torr efter vattning. Man kan även använda en s.k. rotvattnare för att få vattnet dit det skall. Det är ett rör med öppningar i den spetsiga änden som man kör ned i utkanten av rotområdet. Var bara försiktig så att inte rötterna skadas!

Om möjligt använder man regnvatten och undviker kranvatten som ofta är både hårt och klorerat. Tänk också på att vattnet i en slang som legat på gräsmattan i solen är hett och det vattnet skållar rötterna. Det tar död på vilken planta som helst!

Gödning
Rhododendron som växer i bra jord behöver normalt inte något tillskott av gödning. Storvuxna sorter och lövfällande azaleor kan man dock ge ett tillskott av komposterad kogödsel men i övrigt räcker det med att man toppdressar planteringen med mull för att ersätta det som bryts ned. Undvik konstgödsel eftersom det lätt bränner eller leder till övergödning. Överdriven gödning kan medföra utebliven blomning och minskad vinterhärdighet.

Beskäring
Man behöver normalt inte beskära Rhododendron. Gamla risiga buskar kan man föryngra genom att klippa ned dem i början av växtsäsongen. Spara några mindre skott som hjälper igång plantan och klipp tillbaka gamla gängliga grenar till 30-40cm. Samtidigt bör man bättra på jorden runt plantan och ge lite välkomposterad kogödsel.

Genom att plocka bort blomställningar så fort blommorna vissnar gynnas både tillväxten och knoppsättningen. I synnerhet på yngre plantor har man mycket att vinna på besväret.

De småvuxna lepidota sorterna tål beskäring bra och man kan trimma dem på våren om de blivit gamla och risiga eller blivit fula under vintern. De svarar oftast mycket bra och blir snabbt täta och fina igen.