Plantering

Tidpunkt

Rhododendron har ett ganska kompakt rotsystem med tunna fina rötter. Om bara rotsystemet är intakt och välvattnat kan man plantera Rhododendron så länge det går att gräva i jorden, i synnerhet krukodlade plantor. Man bör dock se upp med nyplanterade krukodlade plantor på sommaren när det är varmt och avdustningen är hög. Den kompakta rotklumpen kan vara svår att vattna och om inte plantan har hunnit sända ut rötter i omgivande jord så torkar den ut fort när plantan behöver mycket vatten.
Bästa tiden för plantering är på våren så att plantan hunnit etablera sig innan vintern.

Gropen
Plantan skall stå lika djupt som den gjorde i krukan och jorden runtomkring bör vara välbearbetad så att de grunda rötterna kan breda ut sig. Om den ursprungliga jorden inte är lämpig bör den bytas ut helt, annars förbättrar man den. Rötterna bildar en tät matta någon decimeter tjock och det övre lagret är viktigast. Gör hellre en planteringsbädd för flera plantor än att gräva enstaka gropar.

Jorden
Undvik att plantera i bara ren torv. En bra standardblandning är ungefär tre delar naturell torv, helst grov, med en del sand/grus, en del barkmull och en del komposterad ko eller hästgödsel. Till storvuxna, näringskrävande sorter kan man blanda i lite extra gödsel, till svagväxande eller känsliga sorter tar man mindre. Löv eller barrkompost går också utmarkt att blanda i. Substratet bör vara luckert, väldränerat och fuktighetshållande. En del mer svårodlade sorter behöver ett mycket väldränerat odlingssubstrat. Använd i så fall t ex Leca-kulor hellre än grus som tynger och så småningom får blandningen att sjunka ihop.
De flesta sorter vill ha kalkfri kompost med en sur reaktion (ph <7). Det finns dock sorter som tål lite kalk och en del som t o m behöver det. Många rekommenderar att man dessutom samlar in barrförna från skogen för att tillföra nyttiga mikroorganismer.

Dränering
Rhododendron tycker om fukt men tål inte vatten stående runt rötterna som lätt ruttnar i så fall. Jorden bör därför vara genomsläpplig. Om marken är kompakt och det riskerar att samlas vatten i gropen vid kraftigt regn eller snösmältning bör man höja upp odlingsbädden i stället, eller plantera i en slänt. Ofta ser man rekommendationer att fylla botten med dräneringsmaterial. Om marken dränerar dåligt har det bara motsatt effekt; gropen fylls med vatten som blir stående i botten.

Plantering
Se till att sätta ned ev. stödkäppar innan plantering för att inte riskera att skada rötterna när de körs ner i marken.
Hela rotklumpen bör sänkas ned i en hink eller balja med vatten innan planteringen så att den är ordentligt genomvattad.
Om plantans rotsystem fyllt krukan och det är en filtagtig yta bör man luckra upp den, ev. genom att skära försiktigt i ytan med en kniv.

Sätt ned plantan i gropen och fös igen. Plantan skall stå med jordytan i ungefär samma nivå som i krukan. Tryck till jorden runt klumpen med händerna så att den står stadigt. Trampa inte!
Se slutligen till att plantan är välvattnad och väl uppbunden så att den inte står och vickar när det blåser.

Om plantan har en kompakt rotklump kan det vara lämpligt att göra en vall av jord runt plantan så att vattnet styrs till rotklumpen när man vattnar och inte rinner undan. Annars är det risk att rotklumen torkar ut även om man vattnar mycket.