InriktningSortimentet omfattar till stor del det som kanske är lite svårare att hitta i de flesta andra plantskolor, även om också vanligare sorter erbjuds. Det behöver för den skull inte vara svårodlat eller exklusivt, även om det kanske kan gälla för en del erbjudna växter.

Sortimentet består av både inköpt och egenodlat. Förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda en allt större andel växter av egen uppdragning.

Tyngdpunkten ligger på Magnolia och Rhododendron, men även andra buskar och träd, ovanligare perenner, lökväxter, orkidéer etc. erbjuds. Urvalet görs främst med tanke på entusiaster, men många plantor är också lämpliga för nybörjare och många plantor har valts för deras härdighets skull.

Det finns otaliga arter och hybrider av både Magnolia och Rhododendron, men sortimentet som erbjuds i svenska plantskolor är mycket mer begränsat och kanske inte alltid det bästa urvalet för våra förhållanden. Många lite ovanligare sorter av både Magnolia och Rhododendron förökas bara i liten skala kommersiellt och få av dessa plantor når de svenska plantskolorna. Tanken är att erbjuda både sådana sorter som bedöms kunna fungera bra här och sådana som är intressanta för entusiaster som vill prova något ovanligt eller nytt och otestat.

De här erbjudna sorterna och arterna finns ofta bara i ett fåtal exemplar och många kommer bara att vara tillgängliga emellanåt.