Villkor

Härdighet
Uppgifter om härdighet och höjd är uppskattningar och är bara angivna som riktlinjer och inga garantier. Härdighet är ett mycket relativt begrepp och beror på många olika faktorer. Det samma gäller odlingszonerna. Klimatet varierar inom zonerna och kan variera mycket till och med inom en trädgård. Det finns dock mycket man kan göra för att påverka odlingsförhållandena i den egna trädgården t ex genom vindskydd, dränering och vintertäckning.
Härdighetsangivelserna är i många fall uppskattningar då många sorter är nya eller kanske inte har odlats på mer än ett fåtal platser i Sverige och bara under en kort tid.

Storlek och blomtid
Storleksangivelser är en uppskattning på slutlig höjd eller inom 10-15 år. Även här varierar naturligtvis resultatet beroende på odlingsförhållanden. Blomtider är också riktlinjer och beror på var i landet växten odlas, på säsongen och på läget.

Erbjudna plantor
Storleksangivelserna på erbjudna plantor avser planthöjd alternativt bredd beroende på vilket som är störst. Sorter i listan som inte har något pris är endera inte säljklara för närvande eller för tillfället slut.
Sorter som är slut för säsongen markeras med "Slut".

Försäljningsvillkor
Priser enligt hemsidans lista gäller tills vidare. Ändringar i sortiment och priser kan förekomma löpande. En del sorter finns bara i ett fåtal exemplar och kan snabbt ta slut. Plantor kan köpas i plantskolan eller beställas för avhämtning enligt överenskommelse.
Postorderförsäljning upphör pga arbetsbelastningen.
Priserna är inkl. 25% moms.

Beställningar
Ingen postorderförsäljning för närvarande, med det går bra att beställa växter för avhämtning. Beställningar görs bäst via e-mail till order@linudden.se. Glöm inte att förutom önskade varor ange namn, kontaktuppgifter och önskad tid för avhämtnig. Plantor reserveras i mån av tillgänglighet vid beställningstillfället.

OBS Nu går det att betala med kreditkort och swish i plantskolan.